Kronprinsessan Victoria

Kronprinsessan uppmärksammade Världsdiabetesdagen

Lördagen den 14 november ägde Världsdiabetesdagen rum. Kronprinsessan uppmärksammade dagen med att bära armbandet “blå knuten”, till stöd för diabetesforskningen.

I Sverige lever 8000 barn med typ 1-diabetes, och 900 barn insjuknar varje år.

Kronprinsessan är beskyddare av Barndiabetesfonden. Världsdiabetesdagen har uppmärksammats sedan 1991 och är sedan 2006 en officiell FN-dag.