Prins Daniel

Prins Carl Philip och Prins Daniel på Idrottsgalan

Måndagen den 18 januari medverkade Prins Carl Philip och Prins Daniel vid Idrottsgalan.

Med anledning av pandemin deltog Prinsarna digitalt vid måndagskvällens gala i Sveriges Television.

Årets peppare

Prins Daniel inlede med att dela ut pris till Årets peppare. Priset belönar en person, organisation eller ett initiativ som på ett inkluderande och tillgängligt sätt lyckats få barn och unga i Sverige att röra på sig.

Mottagare av årets pris var “Bara vanlig”, som arrangerar löpträning för barn och ungdomar med funktionsvariation.

Radiosportens Jerringpris

Under kvällen gavs tv-publiken möjlighet att genom telefonomröstning utse vinnaren av Jerringpriset för 2020 års idrottsprestation.

Vid galans slut presenterade Prins Carl Philip vinnaren i direktsänding från Prins Bertils våning i Kungliga slottet.

Årets framröstade vinnare var stavhopparen Armand Duplantis, som samlade 211 757 av tv-publikens röster.