Prins Daniel

Prins Daniel talade vid FramFör 20 år

Tisdagen den 16 februari var Prins Daniel huvudtalare när FramFör, ett samverkanskoncept mellan lokala företag och studenter i Gästrikland, firade 20 år.

Högskolan i Gävle, kommuner i Gästrikland och näringslivsorganisationer har i 20 år skapat möten mellan studenter och företag genom konceptet FramFör. Det har bland annat bidragit till forskning och kunskap om vad som gör företag framgångsrika.

För att fira 20-årsjubileet bjöd FramFör in till ett seminarium om samverkan mellan företag, kommuner och akademi.

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle, på engelska Gävle University College är en svensk statlig högskola i Gävleborgs län. Högskolan är belägen inom före detta Hälsinge regementes kasernområdet på Kungsbäck i Gävle och består av de tre akademierna Hälsa och arbetsliv, Teknik och miljö samt Utbildning och ekonomi.