Prins Carl Philip och prinsessan Sofia

Digitalt möte om pandemins effekter på gröna näringar

Onsdagen den 24 februari deltog Prins Carl Philip i ett digitalt möte med organisationen Hushållningssällskapet som informerade om hur pandemin påverkar lantbruk och andra gröna näringar i Sverige.

Hushållningssällskapet driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar med ekologisk odling, forskningsprogram och projekt för bättre mat. Med 800 medarbetare och 30 000 medlemmar arbetar sällskapet efter visionen om en landsbygd med ett näringsliv som växer.

ekologisk

Under mötet informerade representanter från sällskapet om det ekonomiska läget för lantbrukare, situationen inför växtodlingsåret 2021, pågående digitaliseringsprojekt och om hur naturbruksgymnasier arbetar med distansundervisning.

En av deltagarna på mötet var Lars Berggren, lantbrukare från Blekinge med 200 mjölkkor, som dessutom berättade om hur pandemin påverkat den praktiska vardagen för lantbrukare.

Prins Carl Philip är beskyddare för Hushållningssällskapet.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Ekologisk odling

Ekologisk odling och ekologiskt lantbruk är enligt KRAV jordbruk som bland annat bygger på lokala, förnybara resurser.

Syntetiskt handelsgödsel och kemiska naturfrämmande bekämpningsmedel används inte på dessa odlingar. Skördarna är ofta lägre vilket kompenseras genom högre pris eller odling på större areal per producerad enhet.