Kung Carl Gustaf

ICC:s årsmöte

Internationella handelskammaren = ICC

ICC arbetar med att underlätta den internationella affärsverksamheten. Dom har sex miljoner medlemmar från över etthundra länder. Kungen har haft ett digitalt möte på deras årsmöte den 23e mars där han också är den högste beskyddaren.

Mötet handlade bland annat om seminarium om hur det ser ut i världshandeln och hur det har påverkats.