Prins Carl Philip och prinsessan Sofia

Prins Julian Herbert Folke är född

Konselj

Prinsessan Sofia och prins carl Philip har fått en son och den 28 mars hölls det en konselj på kungliga slottet. Där gavs det information om att den nyfödda prinsen ska heta Julian Herbert Folke och kommer att vara hertig av Halland.

Under ceremonin fick talmannen, statsministern, riksmarskalken och överhovmästarinnan  se den Kungliga Familjens nya medlem via video.