Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel

Shilan Caman

Rättsmedicinalverket

Prins Daniel och kronprinsessan gav företräde den 8:e juni på Haga slott för Shilan Caman som är forskare vid Rättsmedicinalverket. Shilan Casrman fick berätta om sin forskning under detta företräde och om den avhandling som hon skrivit som handlar om dödligt våld i nära relationer.

Shilan Camans forskning är inriktad för att förstå våldsamma gärningspersoner och deras drivkrafter och motiv.