Kung Carl Gustaf

Videomöte

Ett digitalt företräde

Kungen har gjort ett digitalt företräde för riksdagens talman Andreas Norlén den 29:e juni. Vid detta företräde så gav Kungen information om hur arbetet går med att ta fram ett förslag till ny statsminister.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har fått i uppdrag av talmannen att kontrollera förutsättningarna för att bilda en regering.