Kronprinsessan Victoria

Utvecklingsprogrammet UNDP

Företräde

På Haga slott gav Kronprinsessan företräde för Ulrika Modéer som är assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP. Det på avdelningen för externa relationer och påverkansarbeten. Det gavs också företräde för Caroline Åberg som jobbar på UNDP Sverige.

Kronprinsessan informerade hur pandemin har påverkat den globala utvecklingen och vilka utmaningar som finns att nå för målen om hållbarheten. Hela företrädet avslutades sen med UNDP:s arbete med de socioekonomiska konsekvenserna.