Kung Carl Gustaf

WWF:s gala

En kväll för vår planet

Den 26 augusti talade Kungen vid Världsnaturfonden WWF:s tv-sända gala En kväll för vår planet.

Kungen är ordförande i WWF:s förtroenderåd och när WWF Sverige firade 50 år arrangerades galan En kväll för vår planet.

Reportage visades från olika delar av världen om hur natur och städer påverkas av klimatförändringar, skogsskövling, illegal jakt och andra hot mot vår planet.

Kungen sa bland annat :

Under 50 år, ett halvt sekel, har jag haft förmånen att vara engagerad i Världsnaturfonden. I detta och andra sammanhang har jag följt utvecklingen på miljö- och klimatområdet. Ofta med oro. Men också med hopp!

”En kväll för vår planet” sändes på TV4.

WWF

WWF (World Wide Fund for Nature) är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation som är verksam i över 100 länder. Den bildades 1961 och har sitt huvudkontor i Gland i Schweiz. WWF har fler än fem miljoner supportrar runt om i världen.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer. Och att bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. WWF bedriver klimat- och naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bromsa klimatförändringen och bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturområden.