Okategoriserade

Märka tonfisk

Skagerak

Den 29 augusti följde Kungen med ett forskningsprojekt ut på Skagerrak för att märka blåfenad tonfisk.

Sedan 2017 bedriver Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) forskning på de stora tonfiskarna. Tonfiskarna har återigen börjat besöka svenska farvatten efter att ha varit borta från våra hav i nästan 60 år.

Kungen fick vara med när en 224 cm lång tonfisk märktes med en satellitsändare tillsammans med SLU-forskarna Gustav Hellström, Tomas Brodin och Andreas Sundelöf, samt SLU:s rektor Maria Wedel och Daniel Melin från Jordbruksverket.

Detta är för att få bättre kunskap och för att kunna spåra tonfiskens vandringar över Atlanten.

På Kungens inrådan döptes dagens tonfisk till Silvia då forskarna döper alltid sina märkta tonfiskar.

Långa resor

26 blåfenade tonfiskar i Skagerrak har fått sändare i år av forskarna. Denna forskning har visat att dessa stora fiskar vandrar ner till Medelhavet för att leka. Men också att de besöker djuphavsberg längs Kanadas östkust där de dyker mer än tusen meter djupt för att jaga föda.

Nu hoppas forskarna att dom ska fånga mindre tonfisk i Skagerrak för att försäkra sig om att även den yngre fisken har hittat dit.

Sjöräddningens helikopter besökte forskningsbåten ute på Skagerrak, och Kungen fick en demonstration av hur en ytbärgning genomförs på öppet hav.