Okategoriserade

Hisingsbron

Invigning

Den 5 september invigde Kungen Hisingsbron över Göta älv i Göteborg.

Hisingen

Bron förenar centrala Göteborg med ön Hisingen och ersätter den gamla Götaälvbron som använts sedan 1939.

Triple & Touch uppträdde under ceremonin tillsammans med unga gymnaster, dansare och musiker.

På Hisingsbron sade Kungen bland annat:

Ett nytt landmärke har skapats – av betong och 7 500 ton stål, som ger staden en ny silhuett. Det är ett projekt som har krävt enormt mycket möda och tankekraft. Både av Göteborgs stad och av er som har planerat och utfört själva bygget.

Seminarium

Kungen inledde sitt Göteborgsbesök med att ta del av ett seminarium om Hisingsbron där representanter från projektet berättade om byggarbetet.

Efter det gick Kungen ombord på pråmen Sound Horizon för att få en guidad visning av Hisingsbron. Guidningen fortsatte sen på land längs norra Älvstranden för att se hur rivningsarbetet av den gamla Götaälvbron fortskrider.

Hisingsbron

  • Hisingsbron är en så kallad lyftbro av stål och betong.
  • Hisingsbron har en total brolängd på 1380 meter, om man räknar med samtliga delar på land, brodelen över Göta älv, är 440 meter.
  • När Hisingsbron är stängd har den en segelfri höjd på 12 meter. När den står i öppet läge har den en segelfri höjd på 28 meter.
  • De fyra pylonerna på mitten av bron har en höjd på cirka 35 meter över vattenytan.
  • Hisingsbron är cirka 40 meter (Götaälvbron var 27 meter bred).
  • Hisingsbron har två fordonstrafikfält i vardera riktning, ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning samt dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor.