Okategoriserade

Diplomeringsceremoni

Silviahemmets

Vid Silviahemmets diplomeringsceremoni den 17 september deltog Drottningen på Drottningholms slottsteater.

Drottningen delade ut diplom till biståndshandläggare och diakoner som är examinerade 2020 och 2021. Handläggarna mottog diplom från Silviahemmet och Sophiahemmet Högskola. Diakoner mottog diplom från Silviahemmet, Stiftelsen Silviahemmet och Ersta diakoni.

Under ceremonin deltog rektor Wilhelmina Hoffman från Stiftelsen Silviahemmet, rektor Johanna Adami från Sophiahemmet Högskola och rektor Roger Klinth från Ersta Sköndal Bräcke högskola

Stipendium delades ut från Alzheimer Life.

Drottningen delade ut diplom till 2020 och 2021 års examinerade Silviasystrar och Silviasjuksköterskor som gått sin utbildning vid Sophiahemmet Högskola, samt Silviaarbetsterapeuter, Silviafysioterapeuter och Silvialäkare som gått sin utbildning vid Karolinska Institutet.

Under ceremonin deltog rektor Wilhelmina Hoffman vid Stiftelsen Silviahemmet, rektor Johanna Adami vid Sophiahemmet Högskola och rektor Ole Petter Ottersen

Drottning Silvias pris delades ut som avslutning till två unga alzheimerforskare ut.

Stiftelsen Silviahemmet

1996 grundades Silviahemmet på initiativ av Drottningen. Från start har Silvishemmet verkat för att höja kunskap och kompetens inom demensområdet. Utbildningar till medarbetare i vår och omsorg anordnas regelbundet. Och det finns också utbildningar till Silviasyster, Silviasjuksköterska, Silvialäkare, Silviaarbetsterapeut, Silviafysioterapeut och biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet.