Okategoriserade

Stipendier till forskare

Stipendier ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse till forskning för äldre

Drottningen överlämnade den 16 september stipendier ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse till forskning för äldre.

Ceremonin ägde rum i Bååtska palatset i Stockholm och Drottningen delade ut stipendiediplom till 20 forskare inom geriatrik.

1911 grundades Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse som stödjer vetenskaplig forskning för äldre. Dom har tre huvudområden: nedbrytande hjärnsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och omvårdnadsforskning.

H.M. Drottningen är stiftelsens höga beskyddare.

Föredraget avrundades av professor Johan Grunewald kring ”t-hjälpar-cellernas” betydelse vid sarkoidos som är en modell för inflammatoriska lungsjukdomar.