Okategoriserade

Norrlands dragonregemente

Norrlands dragonregemente, K4

Kungen besökte Arvidsjaur den 24 september för att återinrätta Norrlands dragonregemente, K4.

Flaggan hissades över K4 som återigen är ett eget förband.  När försvarsbeslutet år 2004 avvecklades regementet och omorganiserades till Arméns jägarbataljon. Det är en del av Norrbottens regemente.

Kungen sa bland annat i sitt tal :

“Genom att utbildningen fortsatte, om än i mindre omfattning, efter nedläggningen 2004, har ni behållit viktig kompetens. Detta är avgörande för att nu kunna öka verksamheten. Ni står nu inför att lösa större och delvis andra uppgifter än tidigare. Det är en utmaning – en positiv sådan.”

Efter kungens tal förklarade han att Norrlands dragonregemente är återupprättat.

Norrlandsdragoner och materielförevisning

När ceremonin var slut mötte Kungen soldater och befäl vid det återupprättade regementet. Förbandets material visades för kungen av Norrlandsdragonerna.

Försvarsmakten

Under dom kommande månaderna ska försvarsmakten etablera nya regementen och en ny flygflottilj.