Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel

Kronprinsessparets stiftelse

Expertråd och ungdomsråd

Kronprinsessparet träffade den 14 oktober deltagare i Kronprinsessparets stiftelse i ett möte på Kungliga slottet. Deltagare vid mötet var både expertråd och ungdomsråd från stiftelsen.

Stiftelsen stöttar dom organisationer som jobbar för att god hälsa och motverka utanförskap hos dom barn som behöver hjälp.

Expertrådet vid stiftelsen ska säkerställa att projekten förbättrar hälsan och gemenskapen och är rådgivare samtidigt som dom bedömer och prioriterar bland ansökningarna som kommer in,

Ungdomsrådet

Stiftelsen har också ett ungdomsråd som består i år av åtta ungdomar från Fryshusets grundskola. Dessa ungdomar / ungdomsrådet presenterade under mötet sina analyser och rekommendationer för Kronprinsessparet och expertrådet. Dom ansökningar som kommer att biljas medel kommer att beslutas om senast den 30 november.

Kronprinsessparet delade också ut diplom till deltagarna i ungdomsrådet på mötet.

Dom som jobbar både i expertrådet och ungdomsrådet arbetar ideelt.

Kronprinsessparets stiftelse

Denna stiftelse skapades för att barn och unga i Sverige ska kunna få växa upp till trygga och starka individer. Och också för att ha en positiv framtidstro. Kronprinsessparets stiftelse både finansierar och initierar dom viktiga initiativ för god hälsa. Och också för att stärka gemenskapen bland barn och ungdomar i Sverige.

Generation Pep arbetar med att sprida kunskap och engagemang kring barn och ungdomars hälsa.