Okategoriserade

Upplands flygflottilj

Uppsala garnison

H.K.H. Prins Carl Philip besökte den 14 oktober Uppsala garnison. Detta för att återinrätta Upplands flygflottilj, F 16 på H.M. Konungens uppdrag.

Upplands flygflottilj avvecklades 2003 och riksdagen beslutade förra året att lottiljen skulle återinrättas och dagens ceremoni delades mellan Luftstridsskolans personal skolan och den nya flottiljen.

Ceremonin ägde rum på Ärna flygplats där också statsrådet Peter Hultqvist och överbefälhavaren närvarade.
Prins Carl Philip sa bland annat i sitt tal :

”Genom återetableringen av F 16 Upplands flygflottilj skapas viktiga förutsättningar för ökad verksamhet i framtiden, och för att permanent kunna basera både stridsflyg och andra flygslag på Ärna. Jag önskar befäl, civila och soldater vid F 16 lycka till med era kommande uppgifter inom Flygvapnet och Försvarsmakten.”.

Efter talet förklarade Prinsen att Upplands flygflottilj är återinvigd. Och detta på Kungens uppdrag.