Kung Carl Gustaf

Ordinarie ordenskapitel

Kungliga slottet

Under Kungens ordförandeskap på Kungliga slottet den 18 oktober hölls ordinarie ordenskapitel. Det ordinarie ordenskapitlet hålls varje år under ledning av Kungen, som är Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare.

Under mötet bestämdes vilka nya riddare och ledamöter som utnämnts inom Serafimerorden. Det redovisades också hur många innehavare av de fyra svenska riddarordnarna som avlidit som tilldelades före år 1975.

År 1974 kom det ett riksdagsbeslut där svenska ordnar endast tilldelas utländska medborgare som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen.

Det redovisades också hur ordenskapitlets ekonomi såg ut och ansvarsfriheten beviljades.

Nya sköldar

I slutet av mötet redovisade ordenskapitlets kungliga vapenmålare Leif Ericsson dom nyuppmålade vapensköldar för serafimerriddare och -ledamöter :

  • Republiken Finlands förutv. president Tarja Halonen
  • Republiken Islands president Gudni Th Jóhannesson
  • Republiken Italiens president Sergio Mattarella
  • Prins Julian, Hertig av Halland