Okategoriserade

WWF:s höstmöte

Värdsnaturfonden

Kungen och Kronprinsessan deltog den 22 oktober vid Världsnaturfonden WWF:s råds- och höstmöte på Ulriksdals slott.

På höstmötet samlas WWF:s förtroenderåd där Kungen är ordförande.

En prisceremoni avslutade mötet där Kungen delade ut priser till Årets miljöhjältar för natur- och klimatinsatser, Marie-Claire Cronstedts pris som belönar insatser inom ekologi och naturvård och Årets Pandabok 2022.

Årets miljöhjälte

Pris till årets miljöhjälte gick till projektet Svensk Fågeltaxering och juryns motivering var ;

“Tack vare Svensk Fågeltaxering får vi en ovärderlig kartläggning av hur våra svenska fåglar och vår värdefulla natur mår. Med hängivenhet, kunskap och passion säkerställer de att vi får underlag för att fatta rätt beslut för att skydda våra fåglar och vår natur. Stort tack från oss, våra bevingade vänner och planeten!”

Professor Johan Rockström tog emot priset av Årets Miljöhjälte inom ekologiska fotavtryck. Juryn skrev i sin motivering:

“Johan Rockström har outtröttligt lyft fram klimatfrågan till en topprioritet i vårt samhälle. Men sina tydliga och raka budskap har han nått fram till en mångfald av olika målgrupper, ruskat om och fått fler att inse läget för vår planet. Han har genom sin gedigna forskning och kompromisslöshet förklarat allvaret men också vilka lösningar som krävs. Vi behöver alla arbeta hårt – NU!”

Marie-Claire Cronstedts pris

2021 års Marie-Claire Cronstedts pris gick till botanisten Mora Aronsson för sitt arbete inom botanik, ekologi och naturvård. Juryn motivering var :

“Mora Aronsson har på ett föredömligt sätt visat att man kan kombinera ett professionellt utvecklingsarbete inom naturvård, på vetenskaplig grund, med ett djupt ideellt engagemang och folkbildande insatser på gräsrotsnivå. Han har i båda dessa roller under årtionden bidragit till att lyfta vikten av floran och livsmiljöernas betydelse i det svenska, europeiska och arktiska narturvårdsarbetet.”

Årets Pandabok 2022

Priset av Årets Pandabok  2022 tilldelas ”Papua – bland paradisfåglar och djävulsrockor” av fotograferna Magnus Lundgren och Staffan Widstrand. Juryns motivering var :

“Papua är en storslagen fotoreportagebok om några av jordens mest artrika och säregna vildmarker – regnskogarna och korallreven i Nya Guineas övärld.”