Prins Carl Philip och prinsessan Sofia

Anslag till forskning

Prins Carl Philip delade ut anslag till forskning om för tidigt födda barn

Prins Carl Philip delade den 28 oktober ut anslag ur Lilla barnets fond Prinsen också är beskyddare av. Forskningen är om för tidigt födda barn.

10 000 barn föds varje år i Sverige som behöver vård efter födseln för att överleva. Och för att inte drabbas av funktionsnedsättningar.

Fonden är en ideell förening som startade 2008 och deras syfte och mål är att samla in pengar till nyföddhetsforskning, att stödja utvecklingen av nya metoder för diagnostik och behandling och att öka allas kunskap inom hälsa och sjukdom.
Ceremonin hölls på Svenska läkaresällskapet i Stockholm där Prinsen delade ut anslag till forskare för forskning om sjukdomar hos sjuka nyfödda barn.

2021 års forskningsanslag

Nedan är mottagarna av 2021 forskningsanslag som delades ut :

Wibeke Jonas

  • Projekt: Effects of immediate skin-to-skin contact after very preterm birth: a randomized controlled trial.

Hanna Danielsson

  • Projekt: Optimerad behandling av prematuritetsrelaterade sjukdomar via ”next-generation” precisionsmedicin och artificiell intelligens.

Anna Gudmundsdottir

  • Projekt: Defining the patent ductus arteriosus shunt significance and association with the development of retinopathy of prematurity in extremely preterm infants – PDA diagnostics Control in the Mega Donna Mega cohort.

Alexander Rakow

  • Projekt: Nutritional- and growth-related outcomes as well as necrotizing enterocolitis and sepsis risk in extremely preterm infants supplemented with probiotics.

Tomas Wester

  • Projekt: Nekrotiserande enterokolit – en randomiserad kontrollerad pilotstudie med ”remote ischemic conditioning.