Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel

Folkhälsomyndigheten

Kronprinsessparet

Kronprinsessan och Prins Daniel besökte den 28 oktober Folkhälsomyndigheten för att få uppdatering om det aktuella läget.

Generaldirektör Johan Carlson tog emot Kronprinsessparet och tillsammans med andra medarbetare berättade han om myndigheternas arbete under pandemin. Och hur det fortsatta arbetet kommer att se ut framåt.

Kronprinsessparet pratade också med medarbetare hur deras situation sett ut under pandemin. Och deltog i ett digitalt möte med medarbetare vid myndigheten för att tacka för alla arbetsinsatser som genomförts.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.