Inlägg

Lämpliga kandidater för plastikkirurgi Stockholm

Var och en av oss har sina skavanker. Vissa vill inte försöka återskapa naturen, medan andra kommer att göra vad de kan för att rätta till sina brister på alla tillgängliga sätt. Människor som är glada och nöjda med sitt utseende kommer sannolikt att vara mer självsäkra både på jobbet och i sina privata liv. De som är missnöjda med sig själva är oftast mindre effektiva i sin verksamhet. Det verkar för dem som om felet beror på deras utseende. De tänker, “Om jag bara hade “normala bröst”, Och de tror verkligen att detta radikalt skulle förändra deras liv till det bättre.

 

Eftersom förändringar genom plastikkirurgi är permanenta är det viktigt att ha en klar uppfattning om hur ett ingrepp kan förändra dig. Vanligtvis är detta genomtänkt och diskuterat långt innan ingreppet. Den här artikeln ger dig en allmän uppfattning vad du bör ha i åtanke innan du beslutar dig för att genomgå plastikkirurgi Stockholm.

Var ärlig mot dig själv

Om du bestämmer dig för att genomgå plastikkirurgi Stockholm måste du vara ärlig mot dig själv. Varför vill du göra ett ingrepp? Vad förväntar du dig av ingreppet? Är du medveten om alla specifikationer, dess konsekvenser och accepterar du dem?

Det finns två kategorier av patienter som är goda kandidater för att utföra plastikkirurgi Stockholm. Den första omfattar patienter med stark självkänsla, men som är oroade över sina fysiska egenskaper och som vill förbättra eller förändra något i sig själva. Efter operationen mår dessa patienter bra, de är nöjda med resultatet och fortsätter att behålla en positiv självbild. Den andra kategorin omfattar patienter med fysiska funktionshinder eller kosmetiska defekter. Dessa patienter är oftast komplexa, de vet inte exakt vad de vill, de sätter för mycket hopp om operationen. De förväntar sig att deras liv efter operationen kommer att förändra sig själva och lider mycket när detta inte händer. De kan vänja sig vid resultaten ganska långsamt efter operationen eftersom det tar tid att återställa självförtroendet.

Det är viktigt att komma ihåg att plastikkirurgi kan skapa och förändra din självkänsla. Om du vill utföra en operation i hopp om att dra till dig uppmärksamheten – kan det resultera i besvikelse. Även om vänner och familj reagerar positivt på en förändring i utseende, kommer det inte att ge dig självförtroende om du inte kan få som du vill. Men plastikkirurgi leder fortfarande sällan till dramatiska förändringar hos människor. Om operationen utförs kvalitativt av en skicklig kirurg är resultatet mer sannolikt än en besvikelse. Läs mer om plastikkirurgi Stockholm hos Victoriakliniken.