Okategoriserade

Digitalt möte

Ung företagsamhet

Prins Daniel var den 17 februari med på ett digitalt möte med organisatonen Ung företagsamhet. Organisationen startade 1980 och utbildar gymnasieelever i entreprenörskap. Det görs så att eleverna kan starta och driva UF-företag och det är en del i deras utbildning på gymnasiet. Men dom utvecklar också läromedel i entreprenörskap för grundskolan.

Alla medarbetare – 100 stycken – var med på det digitala mötet där Prins Daniel bland annat tackade alla medarbetare för deras insatser. Prins Daniel är också ledamot i Ung företagsamhets nationella styrelse.

36 000 stycken elever började driva UF-företag under 2021 / 2022 under det läsåret. Och det finns 24 stycken regionala föreningar i Sverige

Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Organisationen finns i 115 länder. 1980 startade organisationen och började jobba med gymnasieskolorna, och sedan 2010 jobbar dom också på grundskolan.