Drottning Silvia

Världsutställning

Sällsynta diagnoser

Drottningen var den 28 februari med på ett digitalt möte vid en konferens på världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Världsutställningen handlade om sällsynta diagnoser.

Konferensen Rare Diseases a Global Priority for Equity arrangerades I den svenska paviljongen i samband med Rare Diseases Day. Och Drottningen invigde konferensen med ett tal till alla medverkande.

Det finns 300 miljoner i världen som lever med en sällsynt diagnos och det var det som diskuterades vid denna konferens.

Expo 2020

Världsutställningen Expo 2020 startade den 1 oktober 2021 i Dubai. Det är 190 stycken länder som deltar och utställningen har tre stycken områden : möjligheter, mobilitet och hållbarhet. Och Sveriges paviljong är i området hållbarhet.