Prins Carl Philip och prinsessan Sofia

Carl Philip och Hemvärns­övning

Strängnäs med prinsen

Prins Carl Philip som ni känner till besökte den 8 april en en krigsförbands­övning i Strängnäs med 223:e hemvärns­bevaknings­kompaniet. Prinsen fick vet lite kring hemvärnets situation hur det ser ut just nu, hanteringen av ansökningarna till hemvärnet, och organisationen av utbildningsgrupper och förband.  Efter det fick han även besöka utbildningar/studier i något som heter pistol och kulspruta, fältkök, skjutstation för pansarskott, och chefsutbildning på plutons- och gruppchefsnivå. Och vid besöket till utbildningsstationen för kulspruta fick Prinsen dessutom chansen att prata med hemvärnssoldaterna om deras engagemang i hemvärnet och om hur övningen fortlöpte.

Visste ni om att Prinsen dessutom fick lära sig skjuta  tillsammans med hemvärnssoldater vid besöket av skjutstationen för pansarskott. När allt led mot sitt slut fick vår kära prins även prata lite med rikshemvärnschefen generalmajor Stefan Sandborg som pricken över i:et.

Hemvärnet

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av personalen.

Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka och stödja samhället vid kris.

Om Sverige drabbas av naturkatastrofer, olyckor eller andra hot mot samhället är Hemvärnet även beredda att stödja polis, räddningstjänst och andra myndigheter.