Kronprinsessan Victoria, Kung Carl Gustaf

Informations­konselj

Konselj

Kungen har hållt informationskonselj den 1 april. Närvarande var också Kronprinsessan och den höll på Kungliga slottet. Vid mötet informerade varje statsråd om deras politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftningar inom deras respektive departement och svarade på frågor.

1974 upprättades det en regeringsform där statsministern har ansvar att underrätta statschefen om rikets angelägenheter. Kungen sammankallar regeringen till dessa konseljer och besluten fattas i samråd med statsministern.