Drottning Silvia, Kung Carl Gustaf

Jämtlands län

Östersund

Vår kära kungapar dvs Kung Carl Gustav och Drottning Silvia besökte Jämtlands län för att få veta mer om  covid-19-pandemin. Detta ägde rum i Östersund där Jämtlands landshövding Marita Ljung var dessutom värd för besöket.

Kungaparets besök startade med ett möte på landshövdingens residens. Folk som jobbar hos  Länsstyrelsen Jämtlands län, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen hade mycket att berätta om själva pandemin och vilka negativa effekter de har varit för deras del.

Därefter besöktes Östersunds sjukhus där Kungaparet pratade med de som jobbar där. Dom berättade bland annat om hur de jobbat med ”triagering” som är en bedömning av patienternas allvarlighetsgrad – på akutmottagningen. Även intensivvårdsavdelning fick fint besök av vårt kungapar.

På eftermiddagen besöktes Mittuniversitetet där Kungaparet fick prata med medarbetare vid Institutionen för omvårdnad (OMV). De besökte också skolans kliniska träningsanläggning med patientsimulator. På Parkskolan går elever i klass 4 – 9. Där träffade Kungaparet medarbetare som jobbar i en introduktionsklass som för nyanlända elever från Ukraina.

Museet Jamtli fick också ge sin information och om hur dom påverkats av pandemin och vilka lösningar som bivit till en positiv konsekvens. En rundvandring av utställningen Överhogdals-bonaden, Nationalmuseum Jamtli och utställningen Nordiska myter gjordes också.

Dagen avslutades med middag på landshövdingens residens. Ett antal av dom personer som Kungaparet träffat under dagen var inbjudna plus Svenska skidskytteförbundets generaldirektör Rikard Grip och skidskyttarna Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson.

Under hösten 2020 besökte Kungafamiljen Sveriges län för att möta invånare, myndigheter, företag och organisationer med anledning av pandemin. Och med besöket i Jämtland har Kungafamiljen nu besökt alla Sveriges län där pandemin varit den huvudsakliga frågeställningen.