Drottning Silvia, Kronprinsessan Victoria, Kung Carl Gustaf

Den stora rikskonferensen i Sälen

Det blev lite skickande också

Efter ett snöfritt Stockholm åkte Kungen, Drottningen och Kronprinsessan till Sälen Det var ett snövitt landskap som mötte dom där dom närvarade vid Folk och försvars rikskonferens. Och på årets konferens skulle det pratas om EU och Nato när det gäller deras nya säkerhetspolitisk verklighet. Det var en hel del som talade under konferensen såsom drygt sextio stycken. Och det var över trehundra personer som satt och lyssnade under dagen. Dom som talade på konferensen tog upp både kunskapsspridning och debatter. Men den stora punkten och som det var fokus på denna dag var hela världens säkerhet, Sveriges försvar, alla människors trygghet och också samhällets krisberedskap. En stor del är ju för att Ryssland börja invadera Ukraina för snart ett år sedan och även om vi inte är inblandade så måste vi tänka framåt.

Den stora rikskonferensen i Sälen

Även om det var en stor konferens så fick Kungen och Kronprinsessan sig en tur i backarna innan andra dagens konferens satte igång.

Vad hände under dessa dagar?

Konferensen i Sälen pågick under tre dagar och det var ett späckat program för att hinna med alla som skulle vara talare. Men också för att få pauser, luncher och middagar i rätt tid. Hela konferensen började med att ordförande för Folk och Försvar som är Göran Arrius välkomnade alla. Sen fortsatte dagen med olika talare såsom vår nya statsminister Ulf Kristersson. Finlands statsminister Pekka Haavisto var också där och talade. 

Eftermiddagen forsatte med mycket om Sveriges nya säkerhetspolitik, säkerhetshot och diskussioner innan den första dagen avslutades. Dag två och tre fortsatte i ungefär samma anda med olika punkter, diskussioner och hur vi alla kan bidra. Sverige och Finland har sökt medlemskap i Nato. Och hur Sveriges kan bidra när det gäller EU och den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken. Efter denna konferens ska kunskapen om Natomedlemskapet vara mycket bättre och vad och hur detta kommer att påverka vårt samhälle.