Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel

Alla barn behöver en bra skolgång

Utbildning är viktigt för alla

Alla barn behöver en bra skolutbildning. Men ibland blir det inte riktigt som man vill. Och Berättarministeriet hjälper lärare och elever med att minska segregationens negativa konsekvenser. Dom stöttar både lärare och elever i speciella områden där det finns ett högt socioekonomiskt index. Och vad innebär detta index egentligen ?

Socioekonomiskt index

Detta index använder sig alla kommuner sig av för att kunna ge resurser till  alla skolor. Den beräknas på föräldrarnas utbildningsnivå på en speciell skala, inkomsten i familjerna och föräldrarnas bidrag. Sen tittar man också på barnens migrationsbakgrund med uppdelning på svensk bakgrund, barn som är födda i Sverige med utländska föräldrar och barn som är födda utomlands.

Kronprinsessan och Prinsen möte på Berättarministeriet

Kronprinsessan Viktoria och Prins Daneil har varit och besökt Berättarministeriet för att höra hur alla barn och skolor blev påverkade under pandemin. Dom fick då träffa personal från Skolverket, dom som jobbar för Berättarministeriet och också lärare, rektor och grundskolechefen från Järva. Deras erfarenheter under pandemin informerades till Kronprinsessparet om hur dom fick göra vissa anpassningar.

Alla skolor som finns i Berättarministeriet erbjuds kostnadsfria program som ska locka alla barn att kunna läsa och skriva. Vilken nivå än barnen har. Dom skolor som Berättarministeriet driver finns i Husby, Hagsätra och i Gamlestaden i Göteborg. Dessa kostnadsfria program går efter läroplanen och är utvecklade tillsammans med lärarna för att kunna hjälpa dom med alla deras utmaningar som dom kan stöta på. Programmen är också ett stöd för alla lärare i deras dagliga arbete.

Berättarministeriet har funnits ända sedan 2011 då Sven Hagströmer, Robert Weil och Dilsa Demirbag-Sten startade denna stiftelse. Dom satt ner med flera där dom diskuterade samhällsutvecklingen. Dom diskuterade också skolor och allas tilltro till samhället. Och sedan denna stiftelse startade har över 60.000 stycken barn och över 5.000 stycken lärare använt sig av deras skolprogram som dom byggt upp.