Drottning Silvia, Kung Carl Gustaf

Biskopsvigning och serafinerringning

Högmässa i Uppsala

Två stycken nya biskopar har blivit vigda vid Uppsala domkyrka. Och Kungen och drottningen var närvarande vid vigningen. Det var under en högmässa som Marika Markovits blev vigd till biskop i Linköpings stift och Erik Eckerdal till biskop i Visby stift. En biskop är en person som inom fler religiösa institutioner har ett visst ämbete. Dom finns i olika kristna samfund där biskopen är den högsta ledaren inom ett visst stift. En utav biskoparnas uppgift är att inspirera anställda och andra i kyrkan. En annan viktig roll är också att rekrytera och utbilda nya präster. Det är biskopen som också viger in dom nya i Svenska kyrkan.

En traditionell klockringning

I Riddarholmskyrkan i Stockholm har det skett en traditionell klockringning. En så kallad serafimerringning. Den skedde under en hel timme mellan klockan tolv och ett mitt på dagen. Och det är den sextonde januari. Detta skedde på en riddares begravningsdag som hette Konung Konstantin II. Han var också Hellenernas förutvarande konung och dog den tionde januari. Han fick också Serafimerorden av kung Gustaf VI Adolf i september 1964.

Kyrkan var öppen för allmänheten under ceremonin och kunde följa allt.

Konstantin II begravning i Aten

Konstantin II är född den andra juni 1940 i Aten och var kung i Grekland mellan 1964 och 1973. 1967 gick han i exil efter en misslyckad motkupp. På hans begravningsdag den sextonde januari så var Kungen, Drottningen och Prinsessans Christina med i Metropolis-katedralen i Aten tillsammans med det grekiska kungahuset. Det var också många andra kungahus som närvarade vid ceremonin.Efter själva gudstjänsten så jordfästes Konstantin II på den kungliga begravningsplatsen vid Tatoipalatset utanför Aten.