Stiftelser

Prins Carl Gustafs stiftelse

Prins Carl Gustafs stiftelse vänder sig främst till barn och ungdomar som har någon typ av funktionshinder.

Denna stiftelse började år 1946 när prins Carl Gustaf fyllde år. Varje år beviljas ca 5 miljoner kronor till de som beviljas. När du söker detta stipendiet kan det ta ca 2-3 veckor innan du får svar. Svaret får du via brev och det finns inga dokument som du kan fylla i utan du får helt enkelt skriva ett brev till denna stiftelse.

I ansökan ska anges:

  • vad bidraget ska användas till
  • den totala kostnaden
  • om bidrag sökts eller erhållits från annat håll

Glöm inte att ange postadress eftersom svaret får du hem till din egen postadress.

Prins Carl Gustafs stiftelse
Birgit Erngren
Kungl. Slottet
107 70 STOCKHOLM

Har du en gång ansökt och blivit beviljad så är risken mycket liten att du ska få det beviljat en gång till.

Du kan skriva ett brev och skicka det till nedan adress samt om du vill veta mer om denna Prins Carl Gustafs Stiftelse kan du gå in på denna sida.