Kronprinsessan Victoria

Kronprinsessparet besökte Södermanlands län

Torsdagen den 22 oktober besökte Kronprinsessan och Prins Daniel verksamheter i Södermanlands län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

”I dag tillbringade vi förmiddagen på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Sjukvården är en viktig spelare för att få vårt samhälle att klara av den här pandemin. Vi är oerhört imponerade av sjukhusmedarbetarnas berättelser om hur de har löst svåra situationer under dessa månader.

Vår dag i Södermanlands län avslutades i Eskilstuna. Den framåtanda som genomsyrade de möten vi hade på företag, skola och hos Scenkonst Sörmland var inspirerande och mycket hoppingivande.

Tack, Sörmland!”

Värd under besöket var landshövding Beatrice Ask.

Kullbergska sjukhuset, Katrineholm

Kronprinsessan och Prins Daniel inledde dagen med att besöka Kullbergska sjukhuset i Katrineholm för att få information om hur covid-19-pandemin påverkat sjukvården i länet och hur situationen ser ut i dagsläget.

Under besöket gjorde Kronprinsessparet en rundvandring på sjukhuset där medarbetare och sjukhusledning informerade om hur olika delar av verksamheten ställt om under pandemin och hur man arbetat med krisstöd.

Rinman gymnasiesärskola, Eskilstuna

Kronprinsessparet besökte därefter Rinmans gymnasiesärskola i Eskilstuna. Under besöket träffade Kronprinsessparet bland annat elever och lärare från hälsa-, vård- och omsorgsprogrammet samt individuella programmet som berättade om hur skolan, elever och lärare anpassat sig till den rådande pandemin.

Familjekök design AB

Vid ett efterföljande besök på företaget Familjekök design AB fick Kronprinsessparet en redogörelse för hur arbetsmarknaden i Eskilstuna har påverkats av pandemin samt hur kommunen arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Företagaren Rania Matar berättade om situationen för sitt företag Familjekök design AB. Medverkade vid besöket gjorde också representanter från Eskilstuna kommun och Nyföretagarcentrum.

Scenkonst Sörmland

Som avslutning på besöket i Södermanland fick Kronprinsessparet en beskrivning av kulturlivet i länet samt mer specifikt hur Scenkonst Sörmland anpassat sina verksamheter under pandemin. Vid besöket träffade Kronprinsessparet även en av de ensembler som repeterar i lokalerna.

Kungafamiljen besöker Sveriges län

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på initiativ av H.M. Konungen, Sveriges 21 län.

Kungen vill genom besöken visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer.

De första nio besöken genomförs under hösten 2020.

  • 12 oktober: Kungaparet i Stockholms län
  • 15 oktober: Kronprinsessan i Västmanlands län
  • 22 oktober: Kronprinsessparet i Södermanlands län
  • 28 oktober: Prinsparet i Värmlands län
  • 5 november: Kronprinsessparet i Örebro län
  • 11 november: Kronprinsessparet i Uppsala län
  • 19 november: Prinsparet i Dalarnas län
  • 25 november: Kronprinsessparet i Östergötlands län
  • 4 december: Kronprinsessparet i Gävleborgs län

Samtliga besök genomförs under former anpassade efter den pågående pandemin och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.