Kung Carl Gustaf

Kungen deltog vid WWF:s digitala höstmöte

Fredagen den 23 oktober närvarade Kungen vid Världsnaturfonden WWF:s digitala höstmöte.

Vid det digitala mötet samlades WWF:s förtroenderåd där Kungen är ordförande.

Mötet avslutades med en prisceremoni där utmärkelserna 2021 års Pandabok och Årets miljöhjälte i tre kategorier delades ut.

2021 års Pandabok

Utmärkelsen 2021 års Pandabok tilldelas Ola Jennersten för boken ”Naturlycka”. I boken beskriver författaren hur vi själva kan hjälpa den biologiska mångfalden hemma i trädgården.

Årets miljöhjältar

  • Organisationen Floraväktarna fick pris i kategorin biologisk mångfald för sitt uthålliga arbete i att sprida kunskap om hotade arter och växter.
  • Organisationen Våra barns klimat fick pris i kategorin klimat för sitt arbete med att vända frustration och oro i klimatfrågan till engagemang.
  • Fältbiologerna fick pris i kategorin Årets unga miljöhjälte för sitt arbete att få barn och ungdomar mellan 6-25 år att agera för en hållbar planet.

Om WWF

WWF (World Wide Fund for Nature) är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation. WWF är verksam i över 100 länder och med fler än fem miljoner supportrar runt om i världen.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. WWF bedriver klimat- och naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bromsa klimatförändringen och bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturområden.

Läs mer om Världsnaturfonden WWF