Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel

Kronprinsessparet vid Pep Forum

Torsdagen den 12 november deltog Kronprinsessan och Prins Daniel vid Pep Forum, som i år hölls digitalt med anledning av den rådande pandemin.

Årets Pep Forum berörde frågor om jämlik hälsa och hur barn och unga i Sverige ska få möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Deltog gjorde knappt 1400 personer från myndigheter, kommuner, regioner, förenings- och näringsliv.

Kronprinsessan inledde årets Pep Forum med att i sitt tal säga:

“Tack för att ni ger barn och unga en rolig och meningsfull fritid. Tack för att ni skapar goda exempel som kan inspirera andra. Och tack för allt ni ger, av både tid, kunskap och engagemang, för att ge fler en hälsosam start i livet.

Generation Peps vision är ett Sverige där alla barn och unga har både vilja och möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv.”

Läs hela Kronprinsessans tal här.

Därefter talade forskaren Elin Ekblom Bak om hälsotrender hos barn och unga i Sverige. Forskarna Erik Hemmingsson och Sissela Nutley diskuterade sedan kring faktorerna bakom ojämlik hälsa.

Under ett panelsamtal lyftes bland annat hur olika aktörer, beslutsfattare och andra länder arbetar med dessa frågor.

Författaren och läkaren Rangan Chatterjee delade sina tankar om samhällets syn på övervikt och hur man kan sänka trösklarna till ett aktivare liv.

Därefter talade generalsekreterarna vid Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden bland annat om hur fysisk aktivitet bidrar till ökad folkhälsa.

Moderatorer för årets Pep Forum var Jessica Almenäs och Dona Hariri.

Prins Daniel deltog i ett avslutande samtal på scenen om hur arbetet för en bättre hälsa hos barn och ungdomar ska bedrivas framöver.

Generation Pep

Prins Daniel lanserade Generation Pep i juli 2016 i Visby, tillsammans med svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Generation Peps vision är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep arbetar för att sprida kunskap, inspirera och stödja såväl barn och unga, som föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep.