Kung Carl Gustaf

Kungen deltog vid Skogens dag

Onsdagen den 20 januari deltog Kungen digitalt vid konferensen Skogens dag.

Kungen har ett djupt engagemang i frågor som rör natur, miljö och skog. Under onsdagen deltog Kungen i konferensen Skogens dag och inledde med ett tal. I sitt tal sa Kungen bland annat:

”Jag sitter här på Stenhammar och ser ut över den sörmländska skogen, och tänker på hur viktig skogen är för vårt land.

Faktum är ju, att det är inkomsterna från den som har byggt upp Sveriges välstånd. Och gör så fortfarande, med en årlig export värd 150 miljarder kronor.

Samtidigt spelar växande skog en nyckelroll i att bromsa och motverka globala klimatförändringar. Bara här i Sverige binder den över 140 miljoner ton koldioxid varje år.”

Konferensen arrangerades för sjunde året i rad, denna gång helt digitalt. Syftet med Skogens dag är att stärka kunskapen och drivkrafterna som finns inom arbetet med skog. Under dagen talade och diskuterade beslutsfattare, akademiker och experter bland annat om vilken roll skogen har i ett hållbart samhälle.

Skogens dag arrangeras av Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.