Okategoriserade

Kungen gav företräde för talmannen

Onsdagen den 24 februari gav Kungen ett digitalt företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Under företrädet redogjorde talmannen för de aktuella frågorna i riksdagen.

Sveriges riksdag, riksdagen, är Sveriges lagstiftande församling.

De av folket valda representanterna på riksnivå, riksdagsledamöterna, samlas i riksdagen, som har 349 ledamöter och leds av en talman.

Grundlagsändringen för allmän rösträtt genomförs 1921, när också andrakammarvalet 1921 hölls. Män hade sedan 1909 visserligen haft rösträtt till andra kammaren men till första kammaren, där den egentliga makten låg, fick de nästan allmän och lika rösträtt. Det krävdes fullgjord värnplikt för rösträtt, samtidigt som kvinnorna fick allmän rösträtt. 1922 ändrades grundlagen så även myndiga män som inte fullgjort sin värnplikt fick rösträtt.

Riksdagsval i Sverige sker vart fjärde år den andra söndagen i september månad. Riksmötet öppnar den andra tisdagen i september, varje år utom de år allmänt val hålls. Då öppnar det några veckor senare.

För att ett parti ska få plats i riksdagen krävs minst fyra procent av rösterna vid ett allmänt val eller tolv procent av rösterna i någon valkrets (inget parti har dock någonsin vunnit riksdagsrepresentation genom tolvprocentsregeln). Mandaten fördelas enligt jämkade uddatalsmetoden.