Prins Daniel

Arbetsterapiforum inleddes med tal från Prins Daniel

Tisdagen den 16 mars inleddes Arbetsterapiforum 2021 med ett förinspelat digitalt tal från Prins Daniel.

Arbetsterapiforum är en mötesplats för hundratals arbetsterapeuter från hela Sverige. Konferensen anordnas vartannat år av Sveriges arbetsterapeuter och presenterar den senaste forskningen och utvecklingen inom svensk arbetsterapi. I år genomförs konferensen digitalt.

I Prinsens tal (som spelades in förra veckan, innan Prinsen insjuknade i covid-19) sade han bland annat:

”Kära arbetsterapeuter,

Med er kompetens, kunnande och kreativitet bidrar ni till att fler barn klarar skolan.
Att fler vuxna kan leva ett självständigt liv.
Och att fler som drabbats av ohälsa kan komma tillbaka till en fungerande vardag, utifrån sina unika förutsättningar.

Kort sagt, ni gör en avgörande skillnad i väldigt många människors liv.

Det är en enastående viktig insats, både på individ- och på samhällsnivå.”

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuter gör det möjligt för alla att leva ett självständigt liv genom att träna människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada, men också att leva väl med en medfödd funktionsnedsättning.

Arbetsterapeuten provar och skriver ut tekniska hjälpmedel, exempelvis rullstol eller stöd för onda leder. Du medverkar också till att bostaden, arbetsplatsen eller skolan anpassas för att underlätta arbete eller det dagliga livet för den som behöver stöd. I detta arbete samarbetar arbetsterapeuten ofta med ingenjörer och tekniker. Som arbetsterapeut ägnar du dig också åt handledning och utbildning av anhöriga och annan behandlingspersonal.

Arbetsterapeuten arbetar med patienten/klienten individuellt eller i grupp. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper. En viktig del i arbetsterapeutens arbete är att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron. I arbetsterapeutens arbetsuppgifter ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga.

Arbetsterapeuter kan också arbeta med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD.