Prins Julian Herbert Folke

Söndagen den 28 mars hölls konselj på Kungliga slottet med anledning av att H.K.H. Prinsessan Sofia har nedkommit med en son. Under konseljen informerade H.M. Konungen regeringen om att den nyfödde Prinsen ska heta Julian Herbert Folke och vara hertig av Halland.

Med anledning av Prinsessan Sofias nedkomst hålls under söndagen ett antal cerenominer.

Vittnesbekräftelse

Under förmiddagen hölls en digital vittnesbekräftelse. Under ceremonin fick riksdagens talman, statsministern, riksmarskalken och överhovmästarinnan via video möta den Kungl. Familjens nya medlem.

Konselj

Därefter höll Kungen en konselj under vilken regeringen informerades om Prinsens namn och hertigdöme.

Vid konseljen informerade H.M. Konungen regeringen om att barnet, som är på sjunde plats i tronföljden, ska heta Julian Herbert Folke, med tilltalsnamnet Julian.

Prins Julian förlänas hertigdömet Halland.

I enlighet med Konungens beslut av den 7 oktober 2019 om förändringar i det Kungl. Huset är Prins Julian medlem av den Kungl. Familjen. Prinsen kommer dock ej att ingå i det Kungl. Huset och är således ej kunglig höghet.

Med anledning av pandemin närvarade endast statsministern och ett mindre antal statsråd.

Te Deum

Under eftermiddagen hölls en tacksägelsegudstjänst, Te Deum, i Slottskyrkan med anledning av nedkomsten. I gudstjänsten deltog Kungen, Drottningen, Prins Carl Philip, Prins Alexander, Erik och Marie Hellqvist samt Lina Hellqvist.

Gudstjänsten inleddes med ”Deo dicamus gratias – Herre, vår Gud, vi tackar dig” av G A Homilius, samt psalm 380 ”Fader, du som livet tänder”.

Överhovpredikant Johan Dalman och Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen, ledde gudstjänsten. Hovorganist Mary Ljungquist Hén spelade.

Under tacksägelsegudstjänsten läste överhovpredikanten och hovpastorn ur Psaltarens åttonde och nittonde psalm: ”Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under. Jag vill jubla av glädje över dig och lovsjunga ditt namn, du den Högste.”

I gudstjänsten sjöngs också psalm 1 ”Gud, vår Gud, vi lovar dig” samt psalm 197 ”Den blida vår är inne”, som börjar med stroferna: “Den blida vår är inne och nytt blir jordens hopp. Ny fröjd får varje sinne, nytt liv får varje knopp. Hur livligt solen strålar, hur majestätiskt mild! För dödliga hon målar odödlighetens bild!”

Te Deum avslutades med ”Rigaudon” av André Campra.

Lämna ett svar

Till startsidan