Kung Carl Gustaf

Bioekonomi

Skogsnäringsveckan

Skogsindustrierna arrangerar Forum för bioekonomi och under skognäringsveckan är det prisutdelning. På grund av omständigheterna i landet så sker detta forum digitalt och kungen inledde med ett tal till alla som deltog. Dagens forum på detta möte var hållbar konsumtion och skogsbruk. Efter kungens tal var det flera personer som fick pris till dom som lämnat bidrag för utveckling på skogliga områden.