Prins Daniel

Det Svenska Basketbasketförbundet

Basketforum

Den 24:e april hade det svenska basketförbundet ett evenemang som kallades Basketforum som prins Daniel skickade en digital hälsning till.  Detta Basketforum arrangeras vartannat år där man ger rapport om hur det ser ut inom den svenska basketvärlden. Även detta basketforum arrangerades digitalt.

basket

Det var ett litet annorlunda basketforum i år då alla som är intresserade av basket var välkomna på detta möte. I normala fall är det förbundets medlemmar som har rösträtt som ör inbjudna. Prins Daniel är beskyddare för det svenska basketbollförbundet.