Kung Carl Gustaf

H.M. Konungens 75-årsdag

Uppvaktning av kungen

Konungen ör född den 30:e april och i år fyller konungen 75 år. Uppvaktning har skett under hela dagen från både riksdag, regering och försvarsmaken på kungliga slottet.

Kungen fick en porträttmedaljong gjord i gips av konstnären Ernst Nordin. Denna gav fiksdagens första vice talman Åsa Lindestam och statsminister Stefan Löven över. Överlämnandet skedde under en födelsedagsmottagning på kungliga slottet. Inbjudna till denna mottagning var också landshövdingen i Västmanlands län, Minoo Akhtarzand, ordförande Anders Knape, och riksmarskalk Fredrik Wersäll.

Dagen till ära är det också flaggdag, men också Försvarsmaktens salutdagar. Det avlossades 21 stycken saluter klockan 12.

Under eftermiddagen tog kungen emot några ifrån Försvarsmakten som tillexempel överkommendanten och generallöjtnanten Michael Claesson.