Kronprinsessan vid Nobel Prize Summit

Tisdagen den 27 april deltog Kronprinsessan vid den vetenskapliga sessionen av Nobel Prize Summit: Our planet, Our future.

Professor Göran K Hansson, vice ordförande i Nobelstiftelsens styrelse, inledde den vetenskapliga sessionen vid mötet genom att hälsa alla välkomna.

Därefter inledningstalade Kronprinsessan. I sitt tal sade Kronprinsessan bland annat:

“We are now at a moment in time where humanity has become the dominant force of change on planet Earth – causing increasing turbulence in our biosphere.

That can be a frightening thought.

However, we can also choose to see it from the opposite angle: humankind is at the steering wheel of our planet. We have science. We have technology. We have an interconnected global economy.

And that means we have a choice.

Professor Carl Folke, föreståndare vid Beijerinstitutet, Kungl. Vetenskapsakademin, höll sedan huvudanförandet där han presenterade budskapen i det som ligger till grund för mötet, och som skrivits under ledning av professor Carl Folke.

Därefter följde anföranden, panelsamtal samt en summering där mötets styrgrupp presenterade en handlingsplan framåt.

Fokus under tisdagen var bland annat stora transformativa hållbarhetsförändringar och betydelsen av ledarskap.

Om Noble Prize Summit

Nobel Prize Summit äger rum, helt virtuellt på grund av den rådande covid-19-pandemin, den 26-28 april.

Nobelstiftelsen är värd för the Nobel Prize Summit, som organiseras av the National Academy of Sciences, USA, i partnerskap med the Potsdam Institute for Climate Impact Research, och Stockholm Resilience Centre/Beijer Institute.

Som en del av denna Summit arrangeras en vetenskaplig session under ledning av Stockholm Resilience Centre/Beijerinstitutet. I detta möte träffas Nobelpristagare och inbjudna vetenskapliga experter för att, utifrån den senaste kunskapen om hur människan formar vår planet, belysa vad det innebär i detta kritiska skede av mänsklighetens utveckling och för vägar framåt mot en hållbar framtid inom planetens gränser. Till grund för den vetenskapliga sessionen finns ett White Paper som skrivits under ledning av professor Carl Folke.

Lämna ett svar

Till startsidan