Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

H.M. Konungens 75-årsdag

dag, den 30 april 2021, fyller H.M. Konungen 75 år. Under dagen har Kungen uppvaktats av bland andra riksdag, regering och Försvarsmakten på Kungliga slottet.

Riksdagens första vice talman Åsa Lindestam och statsminister Stefan Löfven uppvaktade Kungen med en porträttmedaljong i gips av konstnären Ernst Nordin.

Mottagning på Slottet

En mindre födelsedagsmottagning arrangerades under förmiddagen på Kungliga slottet. Under mottagningen tog Kungen emot riksdagens första vice talman Åsa Lindestam och statsminister Stefan Löfven. Kungen uppvaktades också av landshövdingen i Västmanlands län, Minoo Akhtarzand, som representerade landets samtliga landshövdingar. Från Sveriges kommuner och regioner (SKR) gratulerade ordförande Anders Knape. Hovets högste chef, riksmarskalk Fredrik Wersäll, gratulerade avslutningsvis, å hela hovpersonalens vägnar, Kungen på födelsedagen.

Den officiella gåvan från riksdag och regering var en porträttmedaljong av Konungen som ska hänga i riksdagshuset.

Anders Knape, ordförande i Sveriges kommuner och regioner (SKR) uppvaktade Kungen på födelsedagen.

Saluter över hela Sverige

Förutom att vara allmän flaggdag är Kungens födelsedag också en av Försvarsmaktens salutdagar.

Saluter om 21 skott avlossades därför kl. 12.00 från de fasta salutstationerna på Skeppsholmen i Stockholm, Kungshall i Karlskrona, Skansen Lejonet i Göteborg, Kusthöjden i Härnösand samt från ett rörligt salutbatteri vid Kvarnängen i Boden.

Uppvaktning från Försvarsmakten

Kungen tog under eftermiddagen även emot representanter från Försvarsmakten vid en mindre uppvaktning på Kungliga slottet.

Överkommendanten i Stockholm, generallöjtnant Michael Claesson framförde Försvarets gratulationer till H.M. Konungen – Försvarsmaktens främste representant. Foto: Anders Wiklund/TT

Veteranflygföreningen flyger med Saab Safir-plan över Slottet. Foto: Henrik Montgomery/TT

Överflygning

Som en överraskning flög uppvisningsgrupp ”Team 50” med Saab Safir-flygplan ur Veteranflygföreningen över Slottet efter lunchtid.

Från Lejonbacken såg Kungen flygplanen flyga in över Slottet.

Med anledning av den pågående pandemin är 2021 års publika firande av Kungen inställt.

Gratulera Kungen på födelsedagen

Allmänheten har i år inte möjlighet att skriva hälsningar till Kungen på de anteckningslistor som brukar vara framlagda på Slottet i samband med födelsedagen.

Gåvor till Kungen

H.M. Konungens önskan inför sin födelsedag är att de som önskar skänka en födelsedagsgåva till Kungen ger ett bidrag till Sveriges stadsmissioner, vars verksamhet ligger Kungen varmt om hjärtat.

Drottningen och Prinsessan Madeleine på digitalt besök med Childhood

Torsdagen den 29 april genomförde Drottningen och Prinsessan Madeleine ett digitalt besök till familjecentret Philisa Abafazi Bethu i Kapstaden, Sydafrika. Centret är ett av flera som får stöd av World Childhood Foundation.

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Organisationen arbetar utifrån visionen att alla barn har rätt till en barndom fri från sexuella övergrepp, exploatering och alla former av våld.

Childhood stöttar projekt runt om i världen, ett av dessa är familjecentret Philisa Abafazi Bethu i Lavender Hill utanför Kapstaden. Vid dagens digitala möte träffade Drottningen och Prinsessan Madeleine, tillsammans med Childhoods styrelse, centrets grundare Lucinda Evans. I sin verksamhet hjälper Lucinda Evans övergivna barn, misshandlade kvinnor samt barn som utsatts för sexuella övergrepp.

År 2019 besökte Drottningen Lucinda Evans på plats i Lavender Hill, då bedrevs verksamheten från Lucindas bakgård. I dag fick Drottningen och Prinsessan Madeleine information om hur projektet växt samt om familjecentrets nya lokaler, som byggts med stöd från Childhood.

Kronprinsessan vid Nobel Prize Summit

Tisdagen den 27 april deltog Kronprinsessan vid den vetenskapliga sessionen av Nobel Prize Summit: Our planet, Our future.

Professor Göran K Hansson, vice ordförande i Nobelstiftelsens styrelse, inledde den vetenskapliga sessionen vid mötet genom att hälsa alla välkomna.

Därefter inledningstalade Kronprinsessan. I sitt tal sade Kronprinsessan bland annat:

“We are now at a moment in time where humanity has become the dominant force of change on planet Earth – causing increasing turbulence in our biosphere.

That can be a frightening thought.

However, we can also choose to see it from the opposite angle: humankind is at the steering wheel of our planet. We have science. We have technology. We have an interconnected global economy.

And that means we have a choice.

Professor Carl Folke, föreståndare vid Beijerinstitutet, Kungl. Vetenskapsakademin, höll sedan huvudanförandet där han presenterade budskapen i det som ligger till grund för mötet, och som skrivits under ledning av professor Carl Folke.

Därefter följde anföranden, panelsamtal samt en summering där mötets styrgrupp presenterade en handlingsplan framåt.

Fokus under tisdagen var bland annat stora transformativa hållbarhetsförändringar och betydelsen av ledarskap.

Om Noble Prize Summit

Nobel Prize Summit äger rum, helt virtuellt på grund av den rådande covid-19-pandemin, den 26-28 april.

Nobelstiftelsen är värd för the Nobel Prize Summit, som organiseras av the National Academy of Sciences, USA, i partnerskap med the Potsdam Institute for Climate Impact Research, och Stockholm Resilience Centre/Beijer Institute.

Som en del av denna Summit arrangeras en vetenskaplig session under ledning av Stockholm Resilience Centre/Beijerinstitutet. I detta möte träffas Nobelpristagare och inbjudna vetenskapliga experter för att, utifrån den senaste kunskapen om hur människan formar vår planet, belysa vad det innebär i detta kritiska skede av mänsklighetens utveckling och för vägar framåt mot en hållbar framtid inom planetens gränser. Till grund för den vetenskapliga sessionen finns ett White Paper som skrivits under ledning av professor Carl Folke.

Till startsidan