Okategoriserade

Hjärtsjukdomar hos barn

Kongressen AEPC 2021

Under en digital kongress samlades Drottningen och läkare från hela Europa för att prata om medfödda hjärtsjukdomar hos barn den 25:e maj. Association for European Paeditric and Congenital Cardiology – AEPC – är en förening som består av ungefär 1500 läkare som jobbar i Europa och som är specialiserade just inom barnkardiologi och hjärtsjukdomar hos barn. Varje år arrangeras det en kongress för att förbättra samarbetet när det gäller forskningen och utvecklingen inom området. Detta år som också är den 54:e i ordningen fick anordnas digitalt på grund av pandemin mellan den 25 och 27 maj.