Drottning Silvia

Dementia Forum X

Arrangeras för fjärde gången

Dementia Fortum X är en internationell konferens och arrangeras för fjärde gången sedan den startade 2015. På grund av pandemin så måste även denna arrangeras digitalt. Den 25:e maj inledde drottningen denna konferens med sitt tal. Förutom drottningen så deltar också över hundra stycken ledare, beslutsfattare, ministrar, forskare och andra från olika länder för att prata om demens och utvecklingen inom sjukdomen.

I en diskussion deltog Silviahemmets rektor och verksamhetschef Wilhelmina Hoffman, men också representanter från Sveriges och Chiles regeringar, Världshälsoorganisationen, Karolinska institutet och World Bank.