Kronprinsessan Victoria & prins Daniel, Kung Carl Gustaf & drottning Siliva

Kungens ordförandeskap

Denna konselj hålls regelbundet

På kungliga slottet har det hållts informationskonselj där kungen är ordföranden den 14e juni. Kronprinsessan var också närvarande vid denna konselj. Under denna fick varje stadsråd informera om deras politiska initiativ, deras utredningar och deras pågående lagstiftningar. Efter det fiskala stadsråd svara på frågor.

Denna konselj hålls regelbundet och då kunden r ordföranden är det han som håller i den. Detta års konselj hölls i Lovisa Ulrikas matsal för att alla skulle kunna hålla ett bra avstånd till varandra på grund av pandemin.