Okategoriserade

Utrikesnämnden

Samrådsorganet har haft möte

Utrikesnämden som är ett samarbete mellan riksdagen och regeringen hade ett möte den 16 juni på Kungliga slottet. Denna nämnd består av talmannen och alla nio ledamöter som är från riksdagen och också nio stycken suppleanter.

Regeringen kallar till sammanträde till utrikesnämnden. Grundlagen säger att “regeringen ska hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikes­politiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs.”