Kronprinsessan Victoria

FN-möte om vattenrelaterade katastrofer

Femte temasession

Vid öppningsceremonin av Förenta Nationernas femte temasession om vattenrelaterade katastrofer den 25:e juni höll Kronprinssan ett tal.

Sen år 2013 har FN:s tematiska sessioner genomförts vartannat år. Detta år var mötet digitalt och Kronprinsessan var en av huvudtalarna. Andra talare som deltog var bland annat Hans Majestät Kejsaren av Japan och Ungerns och Tadjjikistans presidenter.