Kung Carl Gustaf & drottning Siliva

Nya landshövdingar i norrbotten och Jämtlandsgatan

Kungen gav företräde på Kungliga slottet

Under två dagar gav kungen företräde för dom nya landshövdingarna i Prinsessan Sibyllas våning. Den första dagen gavs företräde för den tidigare riksdagsledamoten Lotta Finstorp som nu är landshövding i Norrbotten sedan februari. Hon har också varit oppositionsråd i Sörmland, ordförande i regionstyrelsen i Sörmland och kommunstyrelsens ordförande i Flen.

Under den andra dagen gav kungen företräde till Marita Ljung som är landshövding i Jämtland sedan april. 2010 blev hon statssekreterare vid näringsdepartementet och under 2011 till 2014 var hon statssekreterare till Annie Lööf. Efter det gick hon tillbaka till Swedbank där hon var regionchef och år 2019 blev hon affärschef för Almi Företagspartner i Mälardalen.

Vi har tjugoen stycken landshövdingar då vi har lika många län. Det är regeringen som utser alla landshövdingar.