Kronprinsessan Victoria, Kung Carl Gustaf

Skifteskonselj på Kungliga slottet

Regeringsskifte

Under konseljen den 9:e juli deltog både kungen, kronprinsessan, talmannen och den tillträdande regeringen. Kungen inledde hela konseljen med ett tal till alla som deltog, och efter det så berättade talmannen hur regeringsbildningen hade gått till. Efter det så redogjorde Kungen regeringsskiftet enligt Kungen konstaterade därefter att regeringsskifte hade ägt rum enligt 6 kap. 6 § i regeringsformen.

Denna del var tv-sänd för alla och när den var avklarad så lämnade talmanen. Kvar stannade kungen, kronprinsessan och den nya regeringen.